Bojokes - jokes om Bo

#88

Hvor er Bo født?

BOrn in the USA

MERE!permalink